Wspólnie zróbmy coś dobrego dla naszych rzek

Razem możemy więcej!

Wpisy

Artykuły o naszej działalności

1. Edycja zawodów wędkarskich "boleń Odry" i pikniku ekologicznego Viadrusa

Zobacz relację z 1. Edycji zawodów wędkarskich "boleń Odry" i pikniku ekologicznego Viadrusa. Chobienia 19.08.2023

Oczyszczanie koryta rzeki rudna

Pierwsza akcja w ramach kampanii #nieróbbekizrzeki, która na celu miała poszukiwanie nielegalnych wylewów ścieków i oczyszczaniem rzeki z zanieczyszczeń.

Konkurs na ekologiczną kartkę Świąteczną

Zobacz relacje i prace laureatów i osób wyróżnionych w konkursie.

Badanie jakości wody lokalnych rzek

W ramach #strażnicyrzekWWF testowaliśmy urządzenia do badania wody, które testowaliśmy na wodzie z lokalnych rzek.

Kilka słów o nas

Fundacja Viadrus to polska organizacja non-profit, której celem jest ochrona środowiska naturalnego i poprawa jakości życia ludzi poprzez rewitalizację rzek. Działania fundacji koncentrują się głównie na negatywnych skutkach melioracji, które doprowadziły m.in. do obniżenia się poziomu wód gruntowych i zaniku wielu cennych ekosystemów. Jako fundacja nie tylko  prowadzimy  kampanie edukacyjne, ale także angażuje się w praktyczne prace terenowe, takie jak: Oczyszczanie koryt rzek z zanieczyszczeń, badanie jakości wód czy promowanie aktywnego spędzania czasu nad wodą. Wszystkie te działania mają na celu poprawę warunków życia fauny i flory wzdłuż i w  polskich rzekach, które, dzięki pracy fundacji, stają się coraz bardziej naturalne i zrównoważone ekologicznie.