Wspólnie zróbmy coś dobrego dla naszych rzek

Razem możemy więcej!

Wpisy

Artykuły o naszej działalności

1. Edycja zawodów wędkarskich "boleń Odry" i pikniku ekologicznego Viadrusa

Zobacz relację z 1. Edycji zawodów wędkarskich "boleń Odry" i pikniku ekologicznego Viadrusa. Chobienia 19.08.2023

Oczyszczanie koryta rzeki rudna

Pierwsza akcja w ramach kampanii #nieróbbekizrzeki, która na celu miała poszukiwanie nielegalnych wylewów ścieków i oczyszczaniem rzeki z zanieczyszczeń.

Konkurs na ekologiczną kartkę Świąteczną

Zobacz relacje i prace laureatów i osób wyróżnionych w konkursie.

Badanie jakości wody lokalnych rzek

W ramach #strażnicyrzekWWF testowaliśmy urządzenia do badania wody, które testowaliśmy na wodzie z lokalnych rzek.

Rybomania 2024

Zobacz relację z naszej tegorocznej wizyty na targach Rybomania 2024 w Poznaniu.

Tutaj pojawi się wkrótce kolejny artykuł

Znajdziesz tu opis przyszłego artykułu

Tutaj pojawi się wkrótce kolejny artykuł

Znajdziesz tu opis przyszłego artykułu

Tutaj pojawi się wkrótce kolejny artykuł

Znajdziesz tu opis przyszłego artykułu

Kilka słów o nas

Fundacja Viadrus to polska organizacja non-profit, której celem jest ochrona środowiska naturalnego i poprawa jakości życia ludzi poprzez rewitalizację rzek. Działania fundacji koncentrują się głównie na negatywnych skutkach melioracji, które doprowadziły m.in. do obniżenia się poziomu wód gruntowych i zaniku wielu cennych ekosystemów. Jako fundacja nie tylko  prowadzimy  kampanie edukacyjne, ale także angażuje się w praktyczne prace terenowe, takie jak: Oczyszczanie koryt rzek z zanieczyszczeń, badanie jakości wód czy promowanie aktywnego spędzania czasu nad wodą. Wszystkie te działania mają na celu poprawę warunków życia fauny i flory wzdłuż i w  polskich rzekach, które, dzięki pracy fundacji, stają się coraz bardziej naturalne i zrównoważone ekologicznie.